Skip to main content

EPISODE 2: SHUTDOWN POLITICS

Politics surrounding government shutdown and border battle.